Митна справа Друк
Понеділок, 02 вересня 2019, 09:40

Митна справа

Мартосенко М. Г.

Митна справа : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістра / М. Г. Мартосенко. – Пол-тава : ПУЕТ, 2018. – 55 с.