Ринок фінансових послуг Друк
Вівторок, 26 лютого 2019, 15:06

Ринок фінансових послуг

Гудзь Т. П.

Ринок фінансових послуг : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» ступеня магістра ПУЕТ / Т. П. Гудзь. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 157 с.

Завдання навчальної дисципліни: формування системного розуміння взаємозв’язків суб’єктів фінансових відносин на ринку фінансових послуг, їх економічної природи та характеру, потреб споживачів у фінансових послугах та можливостей їх задоволення різними фінансовими установами.

Це дозволить здійснювати кваліфіковану оцінку потреб споживача й можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами; набути вміння вибору специфічних інструментів на основі їх порівняльного аналізу під час здійснення фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і недоліків окремих видів послуг.