Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики Друк
Понеділок, 25 лютого 2019, 15:37

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 57-й річниці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, 21–22 травня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 186 с. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). – Текст укр., рос., англ. мовами.

ISBN 978-966-184-315-7

У матеріалах конференції розкрито основні актуальні тематичні напрями, проблемні аспекти та перспективи наукових досліджень, пов’язані з формуванням і розвитком обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Конференцію проведено з метою залучення молодих науковців до проблем теорії та практики сучасного бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту, а також для популяризації наукового доробку вчених.