Екскурсологія Друк
Вівторок, 05 лютого 2019, 09:11

Екскурсологія

Литовченко І. В.

Екскурсологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра ПУЕТ / І. В. Литовченко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 40 с.

Програму навчальної дисципліни «Екскурсологія» призначено для студентів спеціальності 242 «Туризм» та укладено з урахуванням сучасних вимог до навчально-методичних документів і професійних компетенцій освітньо-кваліфікаційної характеристики магістрів із туризму.

Метою навчальної дисципліни «Екскурсологія» є формування спеціальних знань, вмінь і навичок студентів у сфері педагогіки, психології, методики та логіки екскурсійного процесу як елементів професійної майстерності екскурсовода.