Еколого-економічні основи природокористування Друк
Вівторок, 01 липня 2014, 10:58

Еколого-економічні основи природокористування   Сафранов Т.А., Губанова О.Р., Лукашов Д.В.
   Еколого-економічні основи природокористування : навчальний посібник/ Т.А. Сафранов, О.Р. Губанова, Д.В. Лукашов. -Львів: «Новий Світ-2000», 2013 .- 350[2] с.
   ISBN 978-966-418248-2
   В навчальному посібнику висвітлені найважливіші розділи класичної та сучасної екології, розглянуті питання антропогенного забруднення довкілля та його негативні наслідки, еколого-економічні аспекти та проблеми раціонального природокористування. Може бути використаний студентами вищих навчальних закладів при вивченні окремих розділів дисциплін: «Екологія», «Загальна екологія та неоекологія», «Оптимізація природокористування», «Економіка природокористування» та ін.