Стандартизація продукції та послуг Друк
Четвер, 01 серпня 2013, 13:25

Стандартизація продукції та послуг   Чурсіна Л.А., Домбровська О.П., Резвих Н.І.
   Стандартизація продукції та послуг: навч. посіб. для вузів / Л.А. Чурсіна, О.П. Домбровська, Н.І. Резвих. - Херсон: Олді-плюс, Київ: Видавництво Ліра-К, 2013.-226 с
   ISBN 978-966-2393-76-7
   ISBN 978-966-2609-43-1
   У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
   Посібник представляє практичний інтерес для студентів, аспірантів, науковців та викладачів ВУЗІв, які працюють над різними аспектами проблеми якості продукції та послуг, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов'язана зі стандартизацією товарів та послуг.