Екскурсознавство і музеєзнавство Друк
Четвер, 23 травня 2013, 14:11

Екскурсознавство і музеєзнавство   Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О.
   Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. — 2-ге вид. — К,: Альтерпрес, 2012. — 444 с: іл.
   ISBN 966-542-244-8 (серія) ISBN 978-966-542-518-2
   Пропонований навчальний посібник є першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матеріал з понять екскурсознавства і музеєзнавства.
   Розкрито особливості розвитку екскурсійної справи в контексті еволюції туристичної діяльності.
   Висвітлено особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіка методики проведення оглядових і тематичних екскурсій.
   Особливу увагу присвячено професійній майстерності екскурсовода, зокрема, опануванню ним методичних прийомів показу І розповіді, а також ораторському мистецтву і комунікаційній майстерності, в тому числі при роботі з іноземними відвідувачами.
   Розглянуто механізм управління екскурсійною діяльністю в ринкових умовах, а також організаційно-іиституційні засади розвитку екскурсійної справи в Україні. Висвітлено сутність сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності, модель управління екскурсійною діяльністю на національному рівні.
   Підручник містить значний фактичний і прикладний матеріал; подано словник термінів по архітектурі, скульптурі, живопису та декоративно-прикладному мистецтву, що стане у нагоді практикуючим екскурсоводам при підготовці екскурсій на різноманітну тематику.
   Для студентів фаху менеджмент туризму географічних, історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти. Може бути корисним для практикуючих екскурсоводів і методистів екскурсійної справи.