Т. 2 : Філософія права Друк
Вівторок, 12 вересня 2017, 10:14

Т. 2 : Філософія права

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. — X. : Право, 2017.

ISBN 978-966-937-048-8

Т. 2 : Філософія права / редкол.: С І. Максимов (голова) та ін. ; Нац. акад. прав, наук України ; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. — 1128 с : іл.

ISBN 978-966-937-145-4

Видання є першим в Україні систематизованим зведенням знань про основні поняття і проблеми філософії права як світоглядно-методологічної основи правознавства, а також історію головних філософсько-правових ідей із давнини до наших часів, містить відомості про видатних вітчизняних та зарубіжних філософів права.

Розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами та історією філософії права.