Етика та естетика Друк
Середа, 27 квітня 2016, 08:50

Етика та естетикаУпорядники - І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків

Етика та естетика [текст] : Навчальний посібник для підготовки до іспитів. — К. : «Центр учбової літератури». 2016. — 316 с.

ISBN 978-611-01-0538-5

В навчальному посібнику розкрито основні понятгя, структура епіки, основні моральні категорії, вчення про сутність та зміст моралі. її основні принципи та поняття, структуру, функції і закономірності, що пояснюють еволюцію та механізм дії моралі у житті людини, суспільства, світу, народів з метою оволодіння знаннями студентами та застосування їх на практиці, у повсякденному житті, діловому спілкуванні, побуті, вироблення власної моделі моральної поведінки, слідуючи найкращим, найбільш переконливим і прийнятним для нього зразкам моральної поведінки

Навчальний посібник містить також виклад теорії естетики як науки, що розглядає закономірності становлення і вияву чуттєвої культури людства й особистості, своєрідність естетичного відношення до світу, розглянута система форм естетичної свідомості (естетичні почуття, смаки, ідеал), основні категорії естетики.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів навчальних закладів, які вивчають курс «Етика та естетика».

Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.