Моделювання і прогнозування стану довкілля Друк
Понеділок, 18 травня 2015, 10:12

Моделювання і прогнозування стану довкілляМоделювання і прогнозування стану довкілля : підручник / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полетаева таін. — К. : ВЦ «Академія», 2010. — 400 с. (Серія «Альма-матер»).

ISBN 978-966-580-310-2

ISBN 978-966-580-323-2

Інтенсивний антропогенний вплив на довкілля поставив людство перед необхідністю збереження природних систем, запобігання їх руйнуванню. Одна з передумов цього — моделювання і прогнозування спричинених людською життєдіяльністю процесів у природі. Використання з цією метою розкритих у пропонованому підручнику математичних та імітаційних методів моделювання і прогнозування конкретизує розуміння усього, що відбувається і може відбутися у водних системах, атмосфері, ґрунтах, рослинному середовищі, наслідків людського втручання в них, прагматизує оцінки і висновки, допомагає знаходити оптимальні технічні, технологічні, організаційні природоохоронні рішення.

Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів.