Підприємництво і менеджмент Друк
Середа, 11 березня 2015, 11:05

Підприємництво і менеджментКоваль З.О., Тивончук O.I.

Підприємництво і менеджмент: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 172 с.

ISBN 978-966-553-754-0

Висвітлено основні концептуальні положення з підприємництва та менеджменту. Наведено теоретичні відомості, основні питання для обговорення та самостійного вивчення дисципліни, тести і практичні завдання, теми рефератів і рекомендовану літературу, що допоможе здобути знання з основних аспектів підприємництва і менеджменту, а саме: організаційно-правових форм та видів підприємницької діяльності, технології започаткування підприємницької діяльності, її ресурсного забезпечення і державного регулювання, обліку та аналізу цієї діяльності, а також видів організацій як об'єктів управління, процесу, функцій та методів менеджменту, управлінських рішень, комунікації та керівництва в системі менеджменту.