Макроекономіка Друк
Вівторок, 18 листопада 2014, 14:07

Макроекономіка   Базилевич В.Д., Базилевич К.С, Баластрик Л.О.
   Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 743 с. — (Класичний університетський підручник).
   ISBN 978-966-346-421-3 (тверда палітурка) ISBN 978-966-346-484-8 (м'яка обкладинка)

   У підручнику висвітлено найважливіші особливості функціонування та розвитку макроекономічних систем, показано соціальну зумовленість виникнення відомих нині теоретичних концепцій з макроекономіки, їхні сильні сторони та обмеженість, узагальнено здобутки світової та вітчизняної макроекономічної науки. Кожна суттєва макроекономічна проблема розглядається всебічно, з позицій різних економічних шкіл та напрямів. Особлива увага приділяється кейнсіанству та неокласичним підходам до економічного аналізу. У додатках наводяться таблиці з основними макроекономічними показниками розвитку економіки України в роки незалежності.
   Підручник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, підприємцям, керівникам підприємств і установ, державним службовцям усіх рівнів та гілок влади.