Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення Друк
Понеділок, 26 травня 2014, 10:02

Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення   Юдін О. К.
   Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення: підруч. / О. К. Юдін. — К. : НАУ, 2011. — 640 с
   ISBN 978-966-598-722-2
   Викладено ряд сучасних теоретичних та практичних підходів до ви¬рішення організаційно-технічних та нормативно-правових завдань реалізації процесу захисту інформаційних ресурсів в інформаційно-комунікаційних системах. Ґрунтовно розглянуто нормативно-правове та законодавче врегулювання таких напрямів інформаційної безпеки, як забезпечення функціонування національної системи конфіденційного зв'язку, захисту інформації в автоматизованих та телекомунікаційних системах, побудови комплексних систем захисту інформації, захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах, сфери криптографічного та технічного захисту інформації, питання електронно-цифрового підпису тощо. Поряд з вітчизняним законодавчим та нормативно-правовим забезпеченням інформаційної безпеки детально висвітлено завдання нормативно-правового та організаційно-технічного врегулювання питань захисту інформації на базі міжнародних вимог та стандартів.
   Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».