Креативний менеджмент Друк
Понеділок, 14 квітня 2014, 08:49

Креативний менеджмент   Свидрук 1.1.
   Креативний менеджмент. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012.-224 с.
   ISBN 978-611-01-0341-1
   У навчальному посібнику висвітлено засади управління креативними процесами на підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту. Матеріал викладено з урахуванням закордонного і вітчизняного досвіду в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця.
   Посібник призначено для студентів спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю», а також слухачам системи підвищення кваліфікації, аспірантам, підприємцям, управлінським працівникам вітчизняних підприємств.