Методологія і організація наукових досліджень Друк
П'ятниця, 11 квітня 2014, 13:32

Методологія і організація наукових досліджень   Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень, [текст] : навч. посіб. /Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу-К.: «Центр учбової літератури», 2014. - 142 с
   ISBN 978-617-673-248-8
   У посібнику >загальнена і систематизована вся необхідна інформація, пов'язана з виконанням будь-яких наукових робіт.
   Викладено проблеми, що виникають при написанні, - від вибору теми роботи до її захисту, наведені найбільш раціональні способи їх подолання.
   Систематизовані норми, правила, вимоги щодо оформлення текстових наукових робіт, які є загальними, універсачьними незалежно від профілю навчального закладу.
   В концентрованій, зручній для сприйняття формі приводяться найбільш важливі відомості про порядок та правила підготовки і захисту письмових робіт.
   Посібник розраховано на студентів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації з напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво», а також для аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.