Лінгвістичні основи документознавства Друк
Четвер, 19 грудня 2013, 10:54

Лінгвістичні основи документознавства   Пізнюк Л. В.
   Лінгвістичні основи документознавства: Навч. посіб. для дистанційного навчання.— К.: Університет «Україна», 2007.— 355 с.
   ISBN 978-966-388-131-7.
   У посібнику розглянуто основні аспекти вживання української мови в офіційно-діловому мовленні: від загальних мовних питань щодо правописних, морфологічних та синтаксичних норм до характеристики текстів офіційних документів; зокрема увагу зосереджено на особливостях функціонування мови у різних документах, розглянуто їхню структуру та схарактеризовано мовну специфіку.
   Також посібник містить практичні завдання, тестові питання для контролю знань, термінологічний словник, додатки.
   Навчальний посібник може бути використаний як для дистанційної, так й інших форм навчання. Орієнтований на студентів вищої школи, зокрема, спеціальності « Документознавство та інформаційна діяльність», широке коло читачів.