Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність Друк
Четвер, 31 жовтня 2013, 09:37

Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність   Ткаченко Н. М.
   Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: Підручник. - 6-те вид. допов. і перероб. - К.: Алерта, 2013. - 982 с.
   ISBN 978-617-566-182-6
   Підручник підготовлений професором кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій Н. М. Ткаченко у повній відповідності з програмою курсу "Бухгалтерський (фінансовий) облік". У підручнику викладено "Теоретичні основи побудови бухгалтерського (фінансового) обліку" (Частина 1-4 розділи), "Бухгалтерський (фінансовий) облік" (Частина II - 10 розділів), "Система і підсистеми оподаткування, збори, штрафні санкції, облік" (Частина III - 3 розділи), "Нарахування та сплата єдиного соціального внеску" (Частина IV - 3 розділи), "Фінансова звітність в Україні" (Частина V - 2 розділи). Розкрито основні положення сучасної теорії і практики ведення бухгалтерського обліку на основі діючої законодавчо-нормативної бази. Наведено методики розрахунків, відповідну документацію, регістри і наприкінці кожного розділу - зведену кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
   Призначений для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним також учням коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, бухгалтерам, фінансистам, економістам, працівникам контрольно-ревізійних служб, аудиторам, викладачам, а також усім, хто цікавиться технікою ведення бухгалтерського (фінансового) обліку.