Сертифікація товарів та послуг Друк
Четвер, 01 серпня 2013, 13:54

Сертифікація товарів та послуг   Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О.
   Сертифікація товарів та послуг: навч. посіб. для вузів / Г.А. Тіхосова, О.Ф. Богданова, О.О. Горач. - Херсон: Олді-плюс, Київ: Видавництво Ліра-К, 2013. -328 с.
   ISBN 978-966-2393-74-3
   ISBN 978-966-2609-42-4
   У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з сертифікації товарів та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі сертифікації продукції всіх навчальних закладів III - IV рівнів акредитації.
   Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов'язана з сертифікацією товарів та послуг.