Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів Друк
Понеділок, 15 липня 2013, 13:19

Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів   Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів : навчальний посібник для студентів філологічних факультетів / [І. І. Брага, Л. І. Дорошенко, А. А. Силка та ін.]; за ред. А. А. Силки. -Вид. 2-ге, випр. і допов. -Суми : Університетська книга, 2012. - 348 с 
   ISBN 978-966-680-599-0
   Посібник присвячений різним видам лінгвістичного аналізу мовних одиниць усіх рівнів. Крім уніфікованих схем, наводяться зразки відповідного розбору, пропонується мінімум теоретичних відомостей, необхідних для успішного проведення мовного аналізу.
   Для студентів і викладачів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, вчителів української мови.