Оцінка нерухомості Друк
П'ятниця, 07 червня 2013, 10:28

Оцінка нерухомості   Л. М. Перович
   Оцінка нерухомості: навч. посібник / Л.М. Перович, Ю.П. Губар. -Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 296 с.
   ISBN 978-966-553-983-4
   Викладено науково-теоретичні основи оцінки нерухомості, суть і зміст нормативної та експертної оцінки земель. Розкрито принципи оцінки нерухомості.
   Призначений для студентів, магістрів, аспірантів, здобувачів, фахівців з оцінки нерухомості.