Товарознавство риби та рибних товарів Друк
Четвер, 23 травня 2013, 15:14

Товарознавство риби та рибних товарів   Товарознавство риби та рибних товарів [текст]. Навч. посіб. /А. А. Дубініна, В. М. Онищенко. М. О. Янчева, Т. М. Попова, Р. Я. Томашевська-К.: Центр учбової літератури, 2012. - 336 с
   ISBN 978-617-673-074-3
   Наведено загальні відомості про класифікацію та характеристику основних сімейств промислових риб, будову тіла, масовий склад, промисловий розподіл, хімічний склад м'яса та харчову цінність, хвороби риб. Особливу увагу приділено узагальненню сучасних тенденцій і перспектив розвитку ринку та технології рибних товарів, шляхів розширення їх асортименту, формування якості та безпечності протягом усього життєвого циклу.
   Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Товарознавство та торговельне підприємництво», а також може бути корисним для підготовки інженерів-технологів, фахівців рибопереробної галузі та широкому колу фахівців відповідного профілю.