Малі готелі: організація роботи та обслуговування Друк
Понеділок, 25 березня 2013, 12:32

Малі готелі: організація роботи та обслуговування   Малі готелі: організація роботи та обслуговування. 2-ге вид., переробл. і доп. / За заг. ред. Варна Н. В. / Мунін Г. Б., Кри-воносов О. С, Марциновська3. В.: навч. посіб. — К.: Університет «Україна», 2012. — 336 с.
   У навчальному посібнику розглядаються сучасні концепції організації обслуговування у малих готелях, які базуються на теоретичних і практичних засадах організації обслуговування гостей у малих готелях, міні-готелях, малих мотелях, малих пансіонатах та будинках готельного типу, які містяться в селах, селищах або містах, в умовах сучасного розвитку туризму в Україні.
   Практичне значення посібника полягає в тому, що він дозволяє фахівцям одержати певні знання з управління малими готелями, вміло будувати їх підструктури і підбирати трудовий колектив, планувати свою діяльність відповідно до нових технологій та стандартів обслуговування, а також приймати найбільш оптимальні управлінські рішення.