Економіка праці Друк
Вівторок, 10 липня 2012, 10:07

Економіка праці   Червінська Л. П.
   Економіка праці: Навч. посіб. - К: Центр учбової літератури, 2010. - 288 с
   ISBN 978-611-01-0100-4

   У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці, економічні, організаційні, правові та соціально-психологічні тощо. При підготовці видання використовувались відомі наукові праці, законодавчі й нормативні акти та інші розробки з окремих проблем економічної науки і практики. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів з економіки праці, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічні проблеми у сфері соціально-трудових відносин.