Економіка туризму: теорія і практика Друк
П'ятниця, 11 травня 2012, 08:43

Економіка туризму: теорія і практика   Городня Т.А., Щербак А.Ф.
   Економіка туризму: теорія і практика: Навчальний посібник/ Городня Т.А., Щербак А.Ф. - К.: Кондор-Видавництво, 2012. - 436 с
   ISBN 978-966-351-408-6
   Розглядаються теоретичні та практичні аспекти економіки туристичних підприємств та комплекс економіко-математичних моделей задач і методів їх розв'язування, які спрямовані на підвищення якості прийняття рішень в управлінні діяльністю туристичного підприємства.
   У доступній формі розглянуті питання використання алгоритмів розв'язування моделей задач оптимізації, які зустрічаються в туристичній індустрії.
   Наведено низку конкретних прикладних задач планування та управління процесами туристичної галузі.
   Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації усіх форм навчання, і може бути корисним фахівцям, які займаються дослідженнями процесів у туристичній сфері.