Організація діяльності туристичного підприємства Друк
Четвер, 26 квітня 2012, 08:42

Організація діяльності туристичного підприємства   Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства, [текст] : навч. посіб. / Р. І. Балашова - К. : «Центр учбової літератури», 2012. - 184 с
   ISBN 978-617-673-016-3
   У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано значний теоретичний і практичний досвід створення і функціонування туристичного підприємства в сучасних умовах, технологія розробки бізнес-плану. Головну увагу приділено основним поняттям, принципам створення, а також економічним питанням діяльності туристичного підприємства, теоретичному обґрунтуванню і практичним розрахункам бізнес-плану для його використання на туристичних підприємствах.
   Пропонується студентам-спеціалістам і магістрантам, може бути корисним для аспірантів, викладачів, керівників туристичних підприємств, інвесторів.