Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів Друк
Понеділок, 26 березня 2012, 11:41

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів   Ж.Д. Малахова, В.М. Огаренко
   Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 280 с
   ISBN 978-966-364-664-0
   Становлення інформаційного суспільства та його найсучаснішої форми - суспільства знань - вимагає від вищої освіти нових підходів, нових методів навчання. У пропонованому навчальному посібнику розглядаються як традиційні, так і нетрадиційні методи викладання соціології у вищих навчальних закладах України. Вони також можуть бути використані і під час викладання інших суспільствознавчих дисциплін.
   Навчальний посібник, насамперед, може бути використаний викладачами та студентами всіх форм навчання вищих закладів освіти України, аспірантами і здобувачами, широким колом читачів, які цікавляться проблемами освіти молоді.