Математичне програмування та елементи варіаційного числення Друк
Написав Administrator   
Середа, 15 червня 2011, 10:47
Математичне програмування та елементи варіаційного числення

   Ващук Ф.Г., Лавер О.Г., Шумило Н.Я.
   Математичне програмування та елементи варіаційного числення: Навчальний посібник.— К.: Знання, 2008.— 368 с— (Вища освіта XXI століття).
   ISBN 978-966-346-455-8

   У посібнику розглядаються задачі варіаційного числення, теорії оптимального управління, знаходження екстремумів нелінійних функцій без обмежень, задачі математичного програмування, задачі динамічного програмування, трьохіндексні транспортні задачі, сіткові графи та транспортні задачі на транспортних сітках. На початку кожного розділу посібника наводяться необхідні теоретичні відомості (означення, теореми, формули). Велика увага приділяється розв'язанню прикладних та практичних задач, які розглядаються на всіх етапах — від постановки до одержаного результату з перспективою їх подальшого розв'язання на ЕОМ. Для студентів вищих навчальних закладів природничого та технічного напрямів, економічних спеціальностей; магістрів та науково-педагогічних працівників, які цікавляться проблемами постановки, дослідження та розв'язання задач оптимізації.

Останнє оновлення на Середа, 15 червня 2011, 10:51