Основи технології Друк
Написав Administrator   
Понеділок, 17 січня 2011, 17:06
Основи технології

   Збожна О. М.

   Основи технології: Навчальний посібник. - Вид. 3-тє, змін, і доп. - К.;Кондор, Тр.: Карт-бланш, 2010. - 486 с - Li.

   ISBN 978-966-351-323-2

   Викладено основи знань про сировину, енергію, технологічні процеси та системи, способи отримання, підготовлення та перероблення сировини з метою виготовлення продукції, яка задовольняє вимоги споживача, про охорону праці та довкілля. Висвітлено основи матеріалознавства та технології отримання металів і сплавів, зв'язувальних будівельних речовин, виготовлення керамічних виробів, перероблення кам'яного вугілля та нафти, отримання цукру, паперу, інтегральних мікросхем тощо.

   У третє видання внесено зміни й доповнення, які відображають поні досягнення науки, техніки і технології.

   Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей ВНЗ усіх форм навчання (денної, заочної, заочно-дистанційної), слухачів системи закладів післядипломної освіти. Він може бути корисним для тих, хто хоче знати основи технології.

Останнє оновлення на Понеділок, 17 січня 2011, 17:07