Сучасне міжнародне право Друк
Написав Administrator   
Четвер, 24 червня 2010, 13:12
Сучасне міжнародне право

   Пронюк Н.В.

   Сучасне міжнародне право: навч. посіб. - 2-ге вид., змін, та доп. - К. : КНТ, 2010. - 280 с.

   ISBN 978-966-373-566-5

   Навчальний посібник з міжнародного права підготовлено для курсантів, студентів і слухачів денної та заочної форми навчання та екстернату, які вивчають навчальну дисципліну "Міжнародне право", покликаний допомогти їм при вивченні загальної та особливої частин, закріпити отримані на лекціях та в умовах самостійного вивчення теоретичні знання, основні положення національних і міжнародно-правових документів у цій сфері.

   Може виявитися корисним також для аспірантів (ад'юнктів) і для викладачів вузів, а також тих, хто цікавиться проблемами міжнародного права, полегшуючи пошук фактологічного мате­ріалу та його інтерпретацію стосовно конкретних ситуативних завдань.

Останнє оновлення на Четвер, 24 червня 2010, 13:13