Релігієзнавство Друк
Написав Administrator   
П'ятниця, 23 квітня 2010, 11:24
Релігієзнавство

   Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П. Сидоренка. 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 470 с. — (Вища освіта XXI століття).

   ISBN 978-966-346-439-8

   Підручник написано відповідно до програми навчальної дисципліни "Релігієзнавство". Розглядається становлення релігії як суспільного явища, аналізуються зміст і походження первісних вірувань стародавніх народів, родоплемінних культів і міфології, національних і світових релігій. Велику увагу приділено формуванню у студентів сучасного наукового світогляду, забезпеченню свободи совісті громадян України.

   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Останнє оновлення на П'ятниця, 23 квітня 2010, 11:24