Управління конкурентоспроможністю підприємства Друк
Написав Administrator   
Вівторок, 23 березня 2010, 16:24
Управління конкурентоспроможністю підприємства

   Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб. / С М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, О. С Дуброва, А. В. Вакуленко. Вид. 2-ге, без змін. К.: КНЕУ. 2009. — 520 с

   TSBN 978-966-483-036-9

   Посібник є істотним внеском у комплекс навчально-методичного забезпечення щодо вивчення дисциплін «Управління конкурентоспроможністю під­приємства» бакалаврського та магістерського рівнів підготовки студентів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

   У посібник)' послідовно розглядаються питання: сутність конкурентоспроможності як категорії і як властивості підприємства ринкової економіки; конкурентне середовище підприємства, його конкурентні переваги та конкурентні стратегії; конкурентоспроможність товару та методи її оцінки; система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства; розробка та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності суб'єкта господарювання; менеджмент якості як фундамент забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства.

   Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, бізнесменам, менеджерам.

Останнє оновлення на Вівторок, 23 березня 2010, 16:24