Продовольча сировина Друк
Написав Administrator   
Понеділок, 22 березня 2010, 17:33
Продовольча сировина

   Колтунов В.А.

   Продовольча сировина : підручник / В.А. Колтунов. - К. : Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - 268 с.

   У підручнику, з урахуванням сучасних досягнень науки і передового досвіду, висвітлені питання формування і визначення якості сировини рос­линного і тваринного походження, збереження її на шляху від виробника до споживача. Велика увага приділена визначенню регіонів України для виробництва конкурентоспроможної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку збуту, оцінці сортового складу продукції рослинництва, заготівельним вимогам до тваринницької сировини на основі чинної в Україні нормативно-технічної документації з поглибленим науково-технічним обґрунтуванням тих процесів, які мають вирішальне значення для формування товарознавчих якостей, технологічних властивостей і збереження сировини. Окремий розділ присвячено роботі карантинної служби, карантинним хворобам і шкідникам рослинної і тваринної сировини. Мета цієї праці - забезпечення знань і уміння застосувати їх на практиці майбутніми фахівцями вищої кваліфікації.

   Підручник (друге доповнене видання) призначено для підготовки ба­калаврів, спеціалістів і магістрів з напряму «Торгівля» у вищих навчальних закладах IIIIV рівня акредитації, а також може бути використаний при підготовці спеціалістів сільськогосподарського, економічно-комерційного й управлінського спрямування.

Останнє оновлення на Понеділок, 22 березня 2010, 17:33