Біоорганічна хімія Друк
П'ятниця, 08 листопада 2019, 14:16

Біоорганічна хімія

Миронович Л. М.

Біоорганічна хімія: Скорочений курс: Навч. посібн. 3-тє вид. – К.: Каравела, 2017. – 184 с.

ISBN 978-966-9607-67-6

У навчальному посібнику викладено сучасні дані з біоорганічної хімії. Розглянута реакційна здатність біологічно активних органічних сполук, у тому числі гетероциклів, ліпідів, вуглеводів, амінокислот, білків і нуклеїнових кислот. Велика увага приділена медико-біологічному аспекту розглянутих питань.

Посібник рекомендований для студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів.