Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика Друк
Середа, 05 червня 2019, 15:03

Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика

Смирнова K.B.

Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика : монографія / К.В. Смирнова. - 2-ге вид., доп. - Оде¬са : Фенікс, 2017. -490 с

ISBN 978-966-928-201-9

Досліджено основні аспекти правового регулювання конкуренції Євросоюзу. Проаналізовані еволюційні передумови та процеси становлення регулювання конкуренції в порівняльній динаміці. Проведений юридичний аналіз джерел правового регулювання політики конкуренції в європейському інтеграційному об'єднанні, висвітлено основні категорії антимонопольних угод (вертикальні та горизонтальні), досліджена картельна практика, визначено основні характеристики домінуючого становища та правове регулювання зловживання домінуючим становищем в Євросоюзі. Проаналізовано практику органів Євросоюзу щодо застосування антимонопольних норм до концентрації. Висвітлення всіх аспектів політики конкуренції базується на аналізі нормативних актів, рішень Суду ЄС та рішень органів Євросоюзу.

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів, державних службовців та всіх фахівців у сфері міжнародного та європейського права.

УДК 341.174(4):346.545/546