Фізична і колоїдна хімія Друк
Понеділок, 05 листопада 2018, 14:57

Фізична і колоїдна хімія

Кононський О.I.

Фізична і колоїдна хімія: Підручник. - 2-е вид., доп. і випр. - К: Центр учбової літератури, 2009. - 312 с

ISBN 978-966-7417-98-5 (Білоцерківський національний аграрний університет)

ISBN 978-966-364-921-4 (Цент учбової літератури)

У першій частині розглядається будова речовин, їх агрегатний стан (гази, рідини, тверді речовини), основи хімічної термодинаміки і термохімії, розчини, хімічна кінетика і каталіз, основи електрохімії, активна реакція водних розчинів.

У другій частині викладені методи приготування і очищення колоїдних розчинів, наводяться дані про поверхневі явища і адсорбцію, молекулярно-кінетичні, оптичні та електрокінетичні властивості колоїдних розчинів, стійкість і коагуляцію колоїдних розчинів, розчинів високомолекулярних сполук, гелів, грубодиспереннх систем, поверхнево-активних колоїдних речовин.

Для аграрних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації за напрямами 1305 -ветеринарна медицина і 1302 - зооінженерія.