Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA Друк
Написав Administrator   
Четвер, 04 червня 2009, 10:58
Image

   Делявський М. В., Жмуркевич А. Є., Одрехівський М. В., Чаповська Р. Б.

   Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навчальний посібник / За заг. ред. к. т. н., доц. Р. Б. Чаповської. -Чернівці: Книги - XXI, 2006. - 430 с

   Посібник знайомить з середовищем програмування VBA, яке входить до складу пакета офісних програм MS Office. У першій частині посібника викладено основні принципи алгоритмізації та базові поняття об'єктно-оріентованого програмування, а також описано можливості середовища програмування VBA. Процедури, наведені у другій частині, ілюструють основні прийоми програмування з використанням можливостей програм пакета MS Office. У третій частині описано приклади створення конкретних додатків, які можуть використовуватися для обробки інформації.

   Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, які вивчають основи алгоритмізації та програмування. Він сприятиме засвоєнню окремих тем дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка", яка входить до нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів з усіх економічних спеціальностей. Окремі розділи посібника можна використовувати і при вивченні дисциплін "Алгоритмізація та програмування" і "Технології програмування", які входять до навчального плану підготовки бакалаврів напряму "Економіка і підприємництво" за спеціальністю "Економічна кібернетика".

Останнє оновлення на Четвер, 04 червня 2009, 10:58