Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD Друк
Вівторок, 19 грудня 2017, 15:28

Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD

Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М.

Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: Навч. посібник. - К.: Каравела, 2008. - 336 с

ISBN 966-8019-49-0

Книга, що пропонується — один із перших посібників з комп'ютерної графіки, написаний державною мовою, що відповідає програмі для вищих технічних навчальних закладів. Умовно книгу можна поділити на дві частини. У першій розглядаються засоби побудови об'єктів системи комп'ютерної інженерної графіки AutoCAD, їх редагування, нанесення розмірів та написів. Друга частина знайомить читача з тривимірним моделюванням. У ній розглянуто основні прийоми роботи з тривимірними моделями та отримання з тривимірних моделей зображення їх проекцій. До кожної частини наведені приклади та вправи, що полегшують сприйняття викладеного матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню.

Призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, викладачів, інженерно-технічних працівників.