Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії Друк
Понеділок, 09 жовтня 2017, 10:12

Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії

Рогач Олександр, Косьміна Валентина

Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії / Олександр Рогач. Валентина Косьміна. — К. : «Видавництво «Центр учбової літератури». 2016. — 256 с

ISBN 978-611-01-0679-5

У монографії досліджується вплив прямих іноземних інвестицій міжнародних корпорацій па експортний потенціал країн-реципієнтів капіталу. Аналізується еволюція теорій транснаціональних фірм, розкриваються методологічні аспекти дослідження експортної діяльності ТНК. На матеріалах нових індустріальних країн Азії розкрито прямий та непрямий вплив ТНК на динаміку, товарну структуру та регіональні напрями експорту. Показано еволюцію експортної спеціалізації країн Азії за останні десятиріччя та їх роль у сучасній міжнародній торгівлі.

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі міжнародних економічних відносин, а також для тих, хто цікавиться проблемами світового господарства.