Фінансовий менеджмент Друк
Написав Administrator   
Четвер, 02 квітня 2009, 13:12
Image

   Коваленко Л.О., Ремньова Л.М.

   Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 483 с. — (Вища освіта XXI сто­ліття).

   ISBN 978-966-346-464-0

   У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи фінансового менеджменту підприємств, розкриваються його сут­ність, економічна природа та механізм реалізації. Значна увага приділяється змісту основних фінансових політик, фінансовим методам і важелям, сучасному інформаційному забезпеченню управлінських фінансових рішень. На конкретних прикладах роз­глядаються стратегія і тактика управління окремими аспектами фінансової діяльності підприємства. За змістом посібник відпові­дає програмі з дисципліни "Фінансовий менеджмент".

   Для студентів економічних вищих навчальних закладів, аспі­рантів, викладачів. Книга буде корисною також бізнесменам, фі­нансовим директорам, працівникам фінансово-економічних служб та менеджерам підприємств.

Останнє оновлення на Четвер, 02 квітня 2009, 13:14