Генетика з біометрією Друк
Понеділок, 15 травня 2017, 10:27

Генетика з біометрією

Повод М. Г., Нежлукченко Т. І., Папакіна Н. С. та ін.

Генетика з біометрією. Практикум / [М. Г. Повод, T. I. Нежлукченко, Н. С. Папакіна, Д. І. Барановський, М. І. Гиль, В. І. Халак, О. В. Черемисова, Н. В. Нежлукченко] За ред. професора Т. І. Нежлукченко - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 380 с

ISBN 978-966-289-071-6

При підготовці пракгикуму використано матеріали навчального посібника: Біометричний аналіз мінливості ознак сільськогосподарських тварин і птиці / В. П. Коваленко, В. І. Халак, Т. І. Нежлукченко, Н. С. Папакіна. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2010. - 168 с

Матеріал практикуму викладено відповідно до типової програми з дисципліни «Генетика з біометрією» для забезпечення навчального процесу ОКР «бакалавр» за спецішіьністю 6.090102 -«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». В практикумі наводиться матеріал для лабораторних занять з матеріальних основ спадковості, закономірностей успадкування генів, прикладних аспектів генетики в аграрних технологіях, генегико-математичного аналізу спадкової інформації в технологіях тваринництва.

Практикум рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.