Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін Друк
Середа, 27 квітня 2016, 08:01

Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змінКраус Н. М.

Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін: монографія. - Київ: ЦУЛ. 2016. - 596 с

ISBN 978-617-673-407-9

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення інноваційної економіки та ії інституційних одиниць крізь призму теорії інституціоналізму. Розглянуто характерні особливості інституціонального устрою й інституційного ладу інноваційних економік та їх ключових інститутів у різних країнах світу. Розкрито гносеологічні аспекти й антропологічний вимір інституціонального базису інноваційної економіки та тенденції інституціональних змін, рушійні сили становлення економіки інноваційного типу. Виявлено соціально-економічні й інституціональні детермінанти формування інноваційної економіки в глобалізованому світі.

Проаналізовано інституціональне забезпечення інноваційної діяльності в Україні відповідно до різних рівнів економічної агрегації. Запропоновано умовну модель еволюційно-біфуркаційного просторово-часового становлення "нових" інститутів інноваційного розвитку. За допомогою фрактально-фасеточного моделювання визначено інституціональну проекцію кластеризації економіки України на базі інноваційних хабів, вказано параметри порядку їх функціонування в умовах інстнтуціонально-структурних змін. Охарактеризовано потенційні можливості інноваційної глокалізації національної економіки за рахунок інституціоналізації електронної інноваційної бізнес-платформи України. Здійснено процесно-просторове моделювання інститу ціонального забезпечення інноватизації економіки України шляхом застосування програмних стандартів IDEF. Обґрунтовано рекомендації щодо пришвидшення інноватизаціі економіки України за допомогою дії регуляторів "інноваційного ліфту" та подолання існуючого "інституціонального вакууму" в сфері інновацій.

Видання рекомендовано для науковців, викладачів та студентів ВНЗ, практиків у сфері інноваційної діяльності, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами формування, становлення і розвитку інноваційної економіки в умовах інституціональних змін.