Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон Друк
Вівторок, 26 квітня 2016, 09:51

Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіонКозак Ю.Г., Sporek Т., Gribincea A., Shengelia Т., Kozaic А., Ермакова О.Л, Логвінова Н.С, Короленко Н.В., Зборовська А.С.

Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон. [текст] Навч. посібник. — 6-те вид., перероб. та доп. / За ред. Ю. Г. Козака. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 290 с.

ISBN 978-611-01-0770-9

У шостому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлюється місце та роль регіону в системі зовнішньоекономічної діяльності, економіко-правове та функціональне забезпечення ЗЕД підприємства.

Навчальний посібник призначається для викладачів, студентів економічних ВУЗів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі ЗЕД.