Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект) Друк
П'ятниця, 19 лютого 2016, 11:28

Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект)

Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект) [текст] : навч. посіб. /1. О. Гродзинська. С. Г. Нездойміпов, О. В. Гусєва. А. В. Замкова. - К.: «Центр учбової літератури». 2014. - 264 с

ISBN 978-617-673-257-0

Навчальний посібник «Основи рекреаіогії (економіко-екологічний та маркетинго¬вий аспект)», спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з основ рекреалогії, ефективного функціонування підприємств, які належать до сфери рекреації та туризму, рекреаційного природокористування в контексті парадигми «зеленої» економіки. Розглядаються проблеми формування та функціонування територіальних рекреаційних систем, екологічної мережі в регіонах, рекреаційної інфрасіруктури. методи оцінки рекреаційних ресурсів, визначення соціально-економічної ефективності їх використання у сучасних умовах, маркетингові підходи щодо формування задоволеності споживачів рекреаційно-курортних послуг. Структура посібника побудовано за модульним курсом викладання навчальної дисципліни «Рекреалогія».

Навчальний посібник пропонується для студентів витшгх навчальних закладів, викладачів, фахівців сфери рекреацшно-туриетичних послуг.