Англійська мова. Сучасна граматика. In Pursuit of Perfection Друк
П'ятниця, 06 листопада 2015, 11:29

Англійська мова. Сучасна граматика. In Pursuit of PerfectionАнглійська мова. Сучасна граматика. In Pursuit of Perfection [Комплект] : навч. посіб. Частина //Дубрааська Д.М., Ванівська О. М. - Львів: "Новий Світ 2000", 2015. -370 с 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кол. (ключі-відповіді).

Автори: 
    к. псих, н., доц. Дубравська Д.М. 
    к. філол. н., доц. Ванівська 0.1.

ISBN 978-966-418-209-3


Навчальний посібник з іноземної мови (англійської) для студентів вищих навчальних закладів України (III-IV рівнів акредитації) з дисциплін "Іноземна мова (перша -англійська)", "Іноземна мова професійного спрямування".

Розділи навчального посібника містять базовий пакет матеріалів, до яких входять комплекс теоретичних положень граматики та завдання для вироблення лексико-граматичних і комунікативних навиків, вправи на розвиток логіки і мовленнєвої креативності, а також завдання для узагальнення пройденого матеріалу, самоконтролю і самооцінки.

Навчальний посібник складається з двох частин. Граматичні пояснення частини І стосуються таких тем іменник, артикль, прикметник, прислівник, дієслово (часові форми та аспектуальні значення). Частина II міститиме дієслово (пасивний стан і модальність), пряму та непряму мову, інфінітив, дієприкметник та герундій. Структура навчального посібника дасть змогу студентам ознайомитись із теоретичними поясненнями відповідної теми, проаналізувати зміст, занотувати найважливіші правила та намагатися запам'ятати їх шляхом виконання запропонованих вправ і завдань.

Матеріали навчального посібника, які грунтуються на новітніх даних Британського національного корпусу текстів (BNC) та результатах сучасних лінгвістичних досліджень, сприятимуть розвитку комунікативних та творчих здібностей студентів і формуванню в них культури спілкування іноземною мовою.