Маркетинг для магістрів Друк
Написав Administrator   
Субота, 13 грудня 2008, 16:30

   Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник/ За заг. ред. д.е.н., проф. СМ. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007.-928 с

У навчальному посібнику в стислому вигляді викладені теоретичні й методичні засади фахових дисциплін, які входять до навчальної програми підготовки фахівців з маркетингу освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеці­аліст" і "магістр", а також авторських дисциплін, що розширюють їх світо­гляд у руслі сучасних уявлень про стійкий соціально-економічний розви­ток і роль маркетингу в ньому.

   Містить багато прикладів і фактичних матеріалів з практики діяль­ності вітчизняних та іноземних підприємств, що ілюструють теоретичні положення.

   Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також студентів, що вивчають маркетинг на пеекономічнихспеціальностях вищих навчальних закладів, Буде корисним для керівників і провідних фахівців підприємств різних галузей та широкого кола читачів, яких цікав­лять проблеми сучасного маркетингу.

Останнє оновлення на Субота, 13 грудня 2008, 16:30