Податкова система Друк
П'ятниця, 06 лютого 2015, 10:53

Податкова система   Сенченко В. Б.
   Податкова система. Практикум, [текст] : навч. посіб. / В. Б. Сенченко-К. : «Центр учбової літератури», 2014.-160 с.
   ISBN 978-617-673-323-2

   У запропонованому навчаіьному посібнику автор намагалася викласти питання податкової системи в методологічному та практичному аспектах. Посібник містить завдання для практичних занять та завдання з методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів. Завдання, наведені в посібнику, є певною мірою умовними, однак вони повністю відповідають діючим нормативним актам.
   Навчальний посібник повинен задовольнити вимоги майбутніх фахівців з обліку. Структура даного посібника дозволяє перенести центр уваги на активність студента. Досягається це шляхом створення в процесі навчання проблемних ситуацій, що найкращим чином формує у студентів пізнавальний та творчіш інтерес в прийнятті самостійних рішень.