Місцеві фінанси Друк
П'ятниця, 06 лютого 2015, 09:42

Місцеві фінанси   Вівчар О. Й.
   Місцеві фінанси : навч. посібник / О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, В. М. Кащишин. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014.-260 с.
   ISBN 978-617-607-526-4

   Навчальний посібник розроблено згідно з робочою програмою дисципліни "Місцеві фінанси". Містить основні теоретичні положення щодо вивчення кожної теми, питання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичних положень курсу, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання до теми, задачі, термінологічний словник.
   Призначено для студентів економічного напряму, фінансистів та менеджерів.