Система регулювання внутрішньої торгівлі України Друк
Вівторок, 01 липня 2014, 14:24

Система регулювання внутрішньої торгівлі України   Система регулювання внутрішньої торгівлі України [Текст] : монографія / за ред. В. В. Апопій, І. М. Копич. – К. : Академвидав, 2012. – 424 с. – На укр. яз. – ISBN 978-617-572-040-0.
   Сучасний стан соціально-економічної системи України, загострення глобальної конкуренції актуалізують необхідність пошуку шляхів динамічного розвитку національної економіки, важливу роль у якій відіграє внутрішня торгівля. Стратегічні пріоритети її регулювання на мікро- і макрорівнях науково обґрунтовано в пропонованій монографії. У ній розглянуто теоретичні і науково-прикладні засади, механізми системи регулювання розвитку та функціонування внутрішньої торгівлі в контексті сучасних концепцій державного управління національної економіки, всебічно проаналізовано форми, методи і важелі державного та ринкового регулювання, їх дієвість в основних сферах торгівлі.
   Прислужиться науковцям, спеціалістам у галузі внутрішньої торгівлі, студентам економічних спеціальностей.