22 | 10 | 2020
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції

Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг
Основи ІТ-права PDF Друк e-mail

Основи ІТ-права

Основи ІТ-права: навч. посіб. / Т. В. Бачинський, Р. І. Радейко та ін.; за заг. ред. Т. В. Бачинського. 3-тє вид., допов. і перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2019. – 244 с.

ISBN 978-966-667-749-8

Посібник побудований на практичному досвіді юридичного супроводу ІТ-компаній в Україні. У ньому висвітлено багато питань, але основну увагу приділено аналізу судової практики та кейсів. З метою порівняння та вивчення зарубіжного досвіду у сфері ІТ-права здійснено аналіз та вивчено досвід США та країн ЄС.

Посібник призначений для підготовки студентів-правників, що цікавляться ІТ-технологіями. Він може бути використаний також і практикуючими ІТ-юристами, доповідачами при розробленні та проведенні тренінгів.

Третє видання оновлено відповідно до останніх новел законодавства, а також доповнено рядом нових тем.

 
Сталий розвиток місцевих громад PDF Друк e-mail

Сталий розвиток місцевих громад

Клименко М. О., Клименко О. М., Клименко Л. В.

Сталий розвиток місцевих громад : підручник / М. О. Клименко. О. М. Клименко, Л. В. Клименко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 296 с.

ISBN 978-617-7582-57-0

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання розробки стратегій сталого розвитку місцевих громад. Значна увага приділена особливостям, етапам розробки стратегій сталого розвитку, системі показників, методам прогнозування розвитку соціо-економіко-екологічних систем та обґрунтуванню пріоритетів розвитку громад. Підручник може бути корисним для студентів, докторантів, які вивчають проблеми пов’язані зі сталим розвитком соціо-економіко-екологічних систем територіальних спільнот базового рівня.

 
Міжнародні економічні відносини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах PDF Друк e-mail

Міжнародні економічні відносини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах

Михасюк Іван

Міжнародні економічні відносини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах : підручник / Іван Михасюк, Ростислав Михайлишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 314 с.

lSBN 978-617-10-0431-3

Розглянуто сучасні міжнародні економічні відносини (МЕВ) у контексті глобальної і регіональної економіки, торгівлі, розвиток міжнародних валютно-фінансових відносин, державного регулювання економіки країни, її конкурентоздатності в умовах глобальної кризи, необхідності участі України в НАТО в умовах нав'язаної Московією (Росією) війни.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку світової економіки, зокрема в монографічно-дискусійному плані.

The textbook discusses contemporary international economic relations (IER) in the context of global and regional economies, trade, development of international monetary and financial relations, state regulation of economy and its competitiveness under the circumstances of global crisis and the necessity of Ukraine joining NATO amid war forced upon the country by Muscovy (Russia).

For students of higher educational institutions majoring in economics, post-graduate students, teachers and all others interested in the problems of world economy development, namely in monographic and polemic aspect.

 
Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації PDF Друк e-mail

Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації

Поручник А., Сімонова М.

Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації : монографія / А. Поручник, М. Сімонова. – К. : KHEУ, 2015. – 324, [4] c.

ISBN 978-966-926-035-2

У монографії проведено комплексний аналіз процесів інституціоналізації міжнародного інвестування в умовах глобалізації та розкрито сучасно парадигму міжнародного інвестиційного менеджменту. Значну увагу приділено дослідженню ключових особливостей регіональних інституціональних систем забезпечення інвестиційної діяльності на прикладі країн Північної Америки, Євросоюзу та країн з новоствореними ринками, визначено глобалізаційні детермінанти модифікації системи інституціонального забезпечення прямого іноземного інвестування та охарактеризовано механізми інституціоналізації міжнародного портфельного інвестування. Розглянуто також питання розвитку інституціонального середовища інвестиційної транснаціоналізації економіки України.

Призначено для науковців, практиків-економістів, аспірантів, державних службовців та студентів економічних спеціальностей.

 
Кримінальне право України. Загальна частина PDF Друк e-mail

Кримінальне право України. Загальна частина

Сухонос В. В., Білокінь P. M.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В. В. Сухоноса. Суми: Університетська книга, 2018. – 420 с.

ISBN 978-966-680-863-2

Підручник має на меті поглиблення знань студентів юридичних вищих навчальних закладів II–IV рівнів акредитації під час підготовки до заліків та іспитів з кримінального права.

Розрахований також на викладачів і практичних працівників-правників різних відомств, для яких проблеми і тенденції розвитку кримінального права є предметом їхньої діяльності.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 284
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Реинжиниринг корпорации : Манифест революции в бизнесе
Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки