23 | 09 | 2020
Головна Нові надходження книг Електронні змісти книг
Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Україна – Європа: проблеми адаптації у галузі приватного права PDF Друк e-mail
Понеділок, 01 червня 2020, 09:50

Україна – Європа: проблеми адаптації у галузі приватного права

Харитонов Є. О.

Україна – Європа: проблеми адаптації у галузі приватного права : монографія / Є. О. Харитонов. – Одеса : Фенікс, 2017. – 358 c.

ISBN 978-966-928-110-4

У книзі за допомогою теорії взаємодії правових систем досліджуються питання адаптації України до Європейської спільноти у галузі приватного права, передусім, у процесі євроінтеграції. Із врахуванням вітчизняного досвіду участі у інтеграційних процесах, а також завдань, що постають перед Україною у зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, розглядаються основні проблеми такої адаптації та можливі шляхи їхнього вирішення.

Для науковців, викладачів, докторантів та аспірантів юридичних ВНЗ, практикуючих правознавців. Може бути цікавою усім, хто цікавиться питаннями євроінтеграції у галузі права.

 
Історія держави та права зарубіжних країн PDF Друк e-mail
Понеділок, 01 червня 2020, 09:27

Історія держави та права зарубіжних країн

Хома Н. М.

Історія держави та права зарубіжних країн. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. 3-тє видання, стереотипне . – Львів: "Магнолія 2006", 2017. – 480 c.

ISBN 966-7827-17-8 "Магнолія 2006".

У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення, становлення історичних форм держави та правових систем у зарубіжних країнах. Матеріал посібника охоплює період з найдавніших часів до 2002 р. Для студентів правничих відділень і факультетів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться історією держави та права.

 
Облік і звітність в оподаткуванні PDF Друк e-mail
П'ятниця, 29 травня 2020, 11:22

Облік і звітність в оподаткуванні

Куцик П. О., Полянська О. А.

Облік і звітність в оподаткуванні : навчальний посібник. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 508 c.

ISBN 978-617-602-214-5

У посібнику наведено теоретичні, методичні та організаційні аспекти обліку і звітності в оподаткуванні. Матеріал подано, ґрунтуючись на узагальненні чинного законодавства України, податкових роз’ясненнях, проблемних питаннях, що виникають у процесі практичної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. Значну увагу приділено методиці заповнення та порядку подання основних форм податкової звітності, що проілюстровано в посібнику.

Систематизований матеріал доступно викладено у 11 розділах і доповнено ситуаційними й комплексними завданнями, тестами та питаннями для самоконтролю. З метою перевірки правильності підходу до виконання практичних завдань у посібнику наведено їх авторське рішення.

Навчальний посібник призначений для студентів. Є корисним для фахівців-практнків, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

 
Правова карта сучасного світу PDF Друк e-mail
П'ятниця, 29 травня 2020, 11:04

Правова карта сучасного світу

Петришин О. В.

Правова карта сучасного світу : навч. посіб. для студентів-магістрів юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / О. В. Петришин, О. В. Зінченко. – Харків : Право, 2018. – 508 c.

ISBN 978-966-937-343-4

У навчальному посібнику розглядаються сучасна правова карта світу, особливості функціонування національних правових систем, що входять та походять із основних правових сімей сучасності – романо-германського, англо-американського, традиційного та релігійного права. Висвітлюється коло питань, що стосуються формування і функціонування національних правових систем сучасності, особливостей їх форми держави, специфіки системи джерел права, системи органів державної влади, особливостей правового статусу особи в національних правових системах.

Навчальний посібник можна використовувати при вивченні курсів «Теорія держави і права», «Порівняльне правознавство», «Сучасні правові системи», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Парламентське право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Країнознавство» та ін.

Розраховано на студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, усіх, хто цікавиться питаннями функціонування сучасних правових систем.

 
Теорія та практика міжнародного кримінального права PDF Друк e-mail
П'ятниця, 29 травня 2020, 09:24

Теорія та практика міжнародного кримінального права

Теорія та практика міжнародного кримінального права : підручник/ [Зелінська Н. А., Андрейченко С. С, Дрьоміна-Волок Н. В., Коваль Д. О.; за ред. проф. Зелінської Н. А.]. – Одеса : Фенікс, 2017. – 582 с.

ISBN 978-966-928-169-2

У підручнику розглянуто основні тенденції розвитку світової доктрини міжнародного кримінального права, запропоновано ретроспективний огляд становлення міжнародного кримінального права stricto sensu. Надано детальний опис модифікацій міжнародних злочинів та юрисдикційних режимів міжнародних кримінальних судів. Сформульовано принципи та сучасні підходи до осягнення центральних категорій міжнародного кримінального права. Надано огляд джерел міжнародного кримінального права, практики Міжнародних кримінальних трибуналів щодо колишньої Югославії та Руанди. Значну увагу приділено Міжнародному кримінальному суду, його практиці, особливості конструкції «римської модифікації» міжнародного злочину. Розглянуто міжнародні кримінальні суди третьої генерації (так звані гібридні та інтернаціоналізовані суди), як один із сучасних проявів розвитку міжнародної кримінальної юстиції. Підручник пропонує сучасну концепцію транснаціонального кримінального права, характеристику та огляд міжнародно-правового режиму протидії окремим видам транснаціональних злочинів.

Призначено для вчених та практиків, що спеціалізуються у міжнародному праві, праві прав людини, міжнародному кримінальному праві, а також для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 9 з 283
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Кофеин для продавцов
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки